Projektledning

Känns det krångligt att genomföra en noteringsprocess? Lugn, vi på InWest Corporate Finance har lång erfarenhet av finansiell projektledning av noteringsprocesser!

InWest Corporate Finance har varit delaktiga i en lång rad av börsnoteringar på Spotlight Stock Market. Därför har vi skaffat oss en bra grund för projektledning inför kommande noteringsprocesser. Vi vet vem som ska göra vad genom hela noteringsprocessen. Det ger en avlastning för bolagets ledning som istället kan koncentrera sig på den dagliga driften av bolaget.

projektledning

Vad innebär en noteringsprocess i praktiken?

En noteringsprocess involverar oftast VD, styrelse och ekonomipersonal hos bolaget som ska noteras. Material såsom t.ex. ekonomisk information, beskrivningar kring företaget, avtal och grafiskt material ska tas fram och i viss mån stöpas om till ett investeringsmemorandum eller prospekt. I samband med teckningsperioden bör bolagets ledning presentera verksamheten på investerarträffar runtom i landet.

För att avlasta bolaget i noteringsprocessen är det i princip helt nödvändigt att utse en projektledare som ser till att processen fortlöper enligt plan. I noteringsarbetet ingår att ta fram ett investeringsmemorandum eller prospekt som ofta uppgår till över 50 sidor, uppbyggt från en stor mängd olika underlag och dokument. Normalt krävs en hel del bolagsrättsliga förändringar i bolaget för att förbereda bolaget inför en notering, vilket kräver både kunskap och tid. I samband med marknadsföringen av noteringen ingår att hålla kontakt med, och förbereda material till, ett flertal annonssäljare, PR-byråer och tryckeri. Allt marknadsföringsmaterial måste vara framställt och levereras i exakt rätt tid till rätt person. Sammantaget krävs en god projektledning för att hålla ihop alla trådarna.

InWest Corporate Finance är din spindel i nätet under noteringsprocessen

InWest Corporate Finance har en lång erfarenhet av att arbeta med noteringsprocesser och har väl inarbetade rutiner och kontakter. Det innebär att vi snabbt kan sätta igång rätt person på rätt uppgift och driva flera parallella processer samtidigt. Det sparar tid för bolaget och minimerar risken för att börsnoteringen misslyckas. Vi har bistått 50-talet bolag med projektledning inför deras börsnotering och aldrig tvingats dra tillbaka en notering.

Vill du veta mer om noteringsprocessen?

Varför inte boka in ett möte för en förutsättningslös diskussion om vad noteringsprocessen skulle innebära för er? Vi kommer gärna med synpunkter på hur processen bör se ut, när i tiden den bör ske och vad den totala kostnaden för bolaget blir.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande