Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation är mer än bara investeringsmemorandum eller prospekt

En bra kursutveckling hänger ofta samman med ett bra nyhetsflöde och tydlig kommunikation. Gör inte misstaget att endast kommunicera när du vill få in pengar till företaget. Försök istället att kommunicera regelbundet till aktiemarknaden. Vi på InWest Corporate Finance hjälper dig att etablera rutiner för ”Best Practice” för finansiell kommunikation.

Att bli börsnoterad innebär ökade krav på finansiell kommunikation

Att kommunicera med aktiemarknaden på rätt sätt är kanske en av de största praktiska förändringarna för ett företag som nyligen börsnoterats. Från att tidigare ha hanterat information på ett informellt sätt inom bolaget ställs det efter noteringen striktare krav på hur informationen får hanteras. Samtidigt ökar trycket på företaget från investerare som önskar regelbundna nyhetsuppdateringar och mer detaljer, inte sällan kring potentiellt kursdrivande information såsom nya order, avtal och strategiska samarbeten. Det finns dessutom ett tydligt samband mellan ett företags nyhetsflöde och aktiens utveckling. Vid avsaknad av kommunikation faller ofta aktiekursen under låg omsättning.

För många företag är det ökande intresset både smickrande och omtumlande. Det kan då ofta kännas bra att diskutera frågeställningar kring informationsgivning med någon som har både djup kunskap och erfarenhet av företaget men även kring vilken typ av information som är kutym att lämna på aktiemarknaden.

Karaktären på den finansiella kommunikationen förändras över tid

InWest Corporate Finance har lång erfarenhet av att hantera finansiell kommunikation för noterade företag. I samband med noteringsprocessen upprättas ett investeringsmemorandum eller prospekt som beskriver bolagets verksamhet, möjligheter och utmaningar inför potentiella investerare. Därefter bistår vi ofta med råd och synpunkter på årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden. Efter ytterligare en tid behöver kanske företaget ta in mer pengar vilket föranleder att vi upprättar ytterligare ett investeringsmemorandum eller prospekt. Dessutom får vi regelbundet frågor kring vilken information som är lämplig att lämna till investerare i form av mailsvar.

På ett mer övergripande plan kan vi därför sägas utgöra en sparringpartner för utformandet av företagets struktur för Investor Relations. Efter en tid när företaget utformat rutiner och fått större vana av att hantera dessa frågor brukar dock vårt engagemang minska på ett naturligt sätt.

Vill du veta mer om finansiell kommunikation?

Tveka inte att höra av dig så berättar vi hur vi kan arbeta tillsammans.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande