Börsnotering / Listning

Funderar du på en börsnotering och vad det innebär för ditt bolag?

InWest Corporate Finance bistår med projektledning i samband med börsnotering på Spotlight Stock Market. Vi har arbetat i cirka 15 år med börsnoteringar och hjälpt många företag att noteras på Spotlight Stock Market. Under åren har vi utvecklat ett bra kontaktnät av värdefull expertis.

börsnotering/listning

En börsnotering öppnar upp vägen till kapitalmarknaden

Att börsnotera sitt företag innebär i praktiken att få en direktkontakt till kapitalmarknaden vilket underlättar företagets framtida finansiering. För investerare öppnas möjligheten att investera kapital i företag som befinner sig i tidig fas men som kan få en avsevärd uppvärdering om företaget utvecklas väl. För många investerare har det blivit något av en sport att hitta små underskattade pärlor som en dag kan bli stora framgångsrika företag.

Under senare år har aktiemarknaden för mindre entreprenörsledda företag utvecklats kraftigt. Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade företag där det sker daglig handel i företagens aktier. Ur ett samhällsperspektiv är det givetvis väldigt positivt att det finns marknadsplatser som matchar entreprenörers behov av kapital med riskvilliga investerare. För de flesta företag är det möjligt att ta in kapital i flera omgångar i takt med att företaget utvecklas. Då investeringsrisken är relativt hög i tidiga företag sker löpande konkurser men det finns även gott om framgångssagor som klättrar uppåt i börslistorna till t.ex. Smallcap.

Det finns även andra fördelar med en börsnotering…

Utöver fördelen i att få bättre tillgång till kapitalmarknaden, kan en börsnotering även medföra att företaget får ett högre anseende vid till exempel bearbetning av nya kunder och leverantörer. En börsnotering innebär även att företagets aktier blir likvida vilket underlättar vid exempelvis förvärv, där hela eller delar av köpeskillingen kan betalas i likvida aktier. För företag som står inför generationsskiften kan en börsnotering vara en attraktiv lösning. Aktier i familjeföretaget kan skiftas ut till arvingarna som själva kan välja att avyttra dessa på aktiemarknaden vid de tillfällen som passar dem. För lite större framgångsrika familjeföretag kan det annars vara svårt för en enskild arvinge att finansiera ett utköp av andra arvingar.

För entreprenören innebär en börsnotering ofta att kontrollen över företaget behålls. Vid andra alternativ såsom en försäljning till en annan industriell köpare eller ett riskkapitalbolag medför dessa lösningar oftast att nya starka viljor kommer in i företaget som inte alltid överensstämmer med entreprenörens värderingar. Vid en börsnoteringen sprids ägandet på betydligt fler mindre aktieägare vilket gör det möjligt för entreprenören att ha kvar en större kontrollpost i företaget.

Vi har hittills aldrig misslyckats med en börsnotering på Spotlight Stock Market

InWest Corporate Finance har lång erfarenhet av att vägleda företag till Spotlight Stock Market. Sedan slutet av 1990-talet har vi varit med i många noteringsprocesser inom ett brett spektrum av branscher och storlek. Det innebär att vi har ställts inför de flesta situationer som företag som står inför en börsnotering kan utsättas för. Vi har dessutom aldrig tvingats dra tillbaka en börsnotering under alla dessa år.

Ta kontakt med oss!

Funderar du på en börsnotering? Varför inte kontakta oss för en förutsättningslös dialog där du kan få nya infallsvinklar och diskutera för- och nackdelar med en börsnotering. Ofta är resan fram till en börsnotering även en mental resa som är fylld av avväganden. Kontakta oss och sätt fart på dina tankar redan idag!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande