Vad vi erbjuder

Vi hjälper dig att börsnotera ditt företag – och mycket mer.

InWest Corporate Finance drivs av att förmedla kunskap och bistå med goda råd och tips till mindre företag. Vi har lång erfarenhet av att börsnotera företag, och har idag rådgivit mer än 50 företag inom varierande branscher till lyckade börsnoteringar på Spotlight Stock Market. Ett värdefullt kontaktnät och mångårig expertis tror vi utgör kärnan till vår framgång. Vi projektleder noteringsprocesser från ax till limpa och har ett mycket gott track record.

Dessutom hjälper vi dig med strategisk finansiell kommunikation – en av de viktigaste delarna att arbeta med när man tar sig in på kapitalmarknaden.

Börsnotering

Under våra 20-tal verksamma år har vi ställts inför de flesta situationer som ett företag som ska börsnoteras ställs inför. Funderar du på att börsnotera ditt företag? Läs mer om hjälp vid börsnotering här.

Finansiell kommunikation

Det finns ett tydligt samband mellan ett bolags nyhetsflöde och aktiens utveckling. Vi hjälper dig att etablera rutiner för regelbunden finansiell kommunikation. Läs mer om hjälp med finansiell kommunikation här.

Projektledning

En noteringsprocess kräver både kunskap och tid. Vi hjälper dig att ta fram rätt material och allt som krävs för en lyckad noteringsprocess. Läs mer om hjälp med projektledning här.