Genomförda uppdrag

Här kan ni se en samling bolag som vi har varit projektledare för på deras väg mot börsnotering.