Kommissionären

Kommissionären

Kommissionären för Aktiebolagsärenden har sedan 1897 biträtt svenskt näringsliv i aktiebolagsregistreringar gentemot Bolagsverket. Kommissionären granskar och ger rådgivning i bolagsrätt och firmarätt och bistår även vid varumärkesregisteringar.

kommissionären

Att anlita Kommissionären för Aktiebolagsärenden underlättar registreringen hos Bolagsverket

Det kan tyckas onödigt att anlita en jurist för att registrera ett ärende hos Bolagsverket, men många gånger är t.ex. en noteringsprocess under stark tidspress varvid en utdragen registrering kan bli förödande. Tidsplanen vid en noteringsprocess är ofta svår att ändra på utan att behöva betala för t.ex. outnyttjat annonsutrymme. Genom att anlita Kommissionären kan risken för förseningar minimeras.

Kommissionären förgranskar alla inkommande ärenden, bevakar dem och är bolagets ombud om det skulle uppstå problem vid Bolagsverkets handläggning. Faktum är att över hälften av alla anmälningsärenden till Bolagsverket är mer eller mindre felaktiga och behöver kompletteras eller kräver skriftväxling. Genom korrekta och fullständiga ärenden förkortas Bolagsverkets handläggningstid avsevärt.

InWest Corporate Finance eftersträvar att alla uppdrag som kräver någon form av registrering hos Bolagsverket utnyttjar Kommissionärens tjänster. Vi har en mycket god erfarenhet av den serviceanda och effektivitet som Kommissionären tillhandahåller.