AktieTorget

AktieTorget

AktieTorget är en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument. Marknadsplatsen vänder sig i första hand till mindre entreprenörsledda företag som söker tillväxtkapital. För investerare erbjuder AktieTorget en effektiv, säker och sund marknadsplats där handeln sker i samma elektroniska system som NASDAQ OMX använder. Investerare kan handla med aktier på AktieTorget genom sin vanliga bank eller nätmäklare.

aktietorget

AktieTorget är en handelsplattform där det sker daglig handel i aktier i entreprenörsledda tillväxtbolag

Lite slarvigt uttryckt kan man säga att AktieTorget är en lightversion av den stora Stockholmsbörsen. Den juridiska benämningen är en MTF-plattform (”Multilateral Trading Facility”) och syftar till att sammanföra flera parter som vill handla i finansiella instrument. Regelverket för en MTF är mindre krävande än för en reglerad marknad (”börs). Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för MTF-plattformar i Sverige, precis som i fallet med reglerade marknader. I Sverige finns det för närvarande tre MTF-plattformar: AktieTorget, Nordic Growth Market (”NGM”) och NASDAQ First North.

På AktieTorget sker det dagligen handel i entreprenörsledda tillväxtbolag. De allra flesta av dessa bolag har ännu inte uppnått en mognad där verksamheten genererar vinster och årliga utdelningar. Tillväxtpotential och framtida värdeutveckling är i många fall mycket hög, men så är även investeringsrisken. Många bolag når inte sina uppsatta mål och för efter en tid en tynande tillvaro.

Beroendet av nyckelpersoner såsom grundare, uppfinnare och entreprenörer är oftast mycket stort i tidiga bolag. För en investerare är det lika viktigt att skaffa sig en uppfattning om nyckelpersoner i bolaget som det är att bedöma bolagets affärsidé. Dock finns det även flera framgångssagor där bolag utvecklats mycket framgångsrikt, och efter några år flyttat till Stockholmsbörsen. Drömmen för många investerare är att tidigt investera i ett sådant bolag och att vara med på en flerfaldig kursutveckling.