Aktieinvest Fondkommission

Funderar du på en börsnotering och vad det innebär för ditt bolag?

Aktieinvest Fondkommission är ett helägt dotterbolag till Aktiespararnas Serviceaktiebolag, som i sin tur är helägt av Sverige Aktiesparares Riksförbund. Aktieinvest har varit i Aktiespararnas ägo sedan 1989. Aktieinvest erbjuder tjänster till såväl privatpersoner som företag.

aktieinvest

Aktieinvests emittentservice medverkar i en mängd uppdrag varje år

Aktieinvest är leverantör till företag som själva vill sköta sina nyemissioner men kan även vara en samarbetspartner till andra emissionsinstitut eller rådgivare inom Corporate Finance. Aktieinvest administrerar drygt 100 uppdrag varje år. Allt från stora företrädesemissioner, spridningsemissioner och ägarspridningar till mindre riktade emissioner och private placements. Varje år ansluter Aktieinvest även ett tiotal bolag till Euroclear.

InWest Corporate Finance har samarbetat med Aktieinvest Fondkommission under de senaste 15 åren. Samtliga företrädes- och spridningsemissioner som InWest Corporate Finance är rådgivare till hanteras av Aktieinvest.