Partners

Våra olika partners

Ensam är inte stark. En stor del i InWest Corporate Finance framgång är de olika partners vi samarbetar med, och det utbredda kontaktnät vi har byggt upp därigenom. Vi samarbetar idag med AktieTorget, AktieInvest Fondkomission och Kommissionären; alla tre starka aktörer för företag som vill in på kapitalmarknaden.

aktietorget

AktieTorget

Aktietorget –  marknadsplatsen för entreprenörsledda tillväxtbolag. Vi hjälper ditt bolag att noteras på AktieTorget, och dig som investerare att få ta del av bolaget. Läs mer.

aktieinvest

AktieInvest Fondkommisionen

AktieInvest Fondkommisionen är rådgivare till InWest Corporate Finance, och samtliga företrädes- och spridningsemissioner som InWest Corporate Finance har haft hand om har rådgivits genom AktieInvest. Läs mer.

kommissionären

Kommissionären

Kommissionären för Aktiebolagsärenden biträder svenskt näringsliv i aktiebolagsregistreringar gentemot Bolagsverket. InWest Corporate Finance eftersträvar alltid att alla uppdrag som kräver någon form av registrering tar hjälp av Kommissionärens tjänster. Läs mer.