Tillstånd

InWest Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se).

I enlighet med 2 kap. 1 § 1 och 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Finansinspektionen givit InWest Corporate Finance AB tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och utföra investeringstjänster med följande tillstånd:

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

I enlighet med 2 kap. 2 § 3 och 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Finansinspektionen givit InWest Corporate Finance AB tillstånd att utföra sidotjänster enligt nedan:

  • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp
  • Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument

Länk till företagsregistret på Finansinspektionen webbsida med förteckning över bolagets samtliga tillstånd och institutnummer hos FI: Företagsregister