Inspelning av samtal

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden är InWest Corporate Finance AB skyldig att spela in och bevara telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation mellan kunder och InWest som kan antas leda till en transaktion.

Samtal och annan elektronisk kommunikation kan även komma att spelas in och bevaras vid andra kontakter med kunderna för administration och fullgörandet av uppdraget.