Vi välkomnar WntResearch och Isofol Medical till Life Science-dagen!

Huvudbild-4

Vi välkomnar även WntResearch och Isofol Medical till Life Science-dagen 2016! Missa inte anmäla dig via anmalan@inwestcorp.se eller events@finwire.com senast den 7 mars!

WntResearch AB har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av cancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning.Bolaget är i fas 1 klinisk utveckling, och det första kliniska studie har avslutats i 2015. Klinisk fas 1b studie påbörjas i 2016, och skall bereda vägen för det efterföljande fas 2 kliniska studiet, där man förväntar att kunna visa den anti-metastatiska effekten av Foxy-5

Företaget presenteras på Life Science-dagen av Henrik Lawaetz, VD.

http://www.wntresearch.com

Bolaget utvecklar en ny metod för behandling av cancer. Bolagets produkt, Modufolin®, är baserat på ett mångårigt forskningsarbete inom tumörbehandling. Metoden förbättrar behandlingen av tumörsjukdomar genom att kombinera traditionella cellgifter med Modufolin®, en methylerad folsyra. Det prekliniska och kliniska forskningsarbetet indikerar förbättrad behandlingseffekt och minskning av biverkningar.

Isofol Medical AB leds av professor Bengt Gustavsson vid Östra Sjukhuset. Bengt är en internationell auktoritet inom gastro-intestinal cancerkirurgi och har sedan mer än 30 år arbetat med utvecklingen kring behandling av solida tumörsjukdomar med cellgifter. Bengts forskning har tidigare lett till framgångsrik kommersialisering genom Carmel Pharma, ett bolag baserat på Bengts idéer och med hundratalet anställda i Mölndal och USA.

Isofol Medical kommer att presenteras av VD Anders Rabbe

http://www.isofolmedical.se