Träffa PEN Concept Group och Rootfruit den 15 juni!