Träffa intressanta bolag på Life Science-dagen i Göteborg den 9 mars 2016