Träffa intressanta bolag på Life Science-dagen i Göteborg den 8 mars 2017!

huvudbild-1024x683-2

Onsdagen den 8 mars 2017 bjuder vi återigen in allmänheten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för att under en heldag lyssna till flera spännande bolag verksamma inom Life Science- eller Medtech-sektorn.

Arrangemanget kommer att hållas i Wallenbergsalen och samtliga presentationer kommer att streamas live på www.lifesciencedagen.se.

För besökare på plats bjuds det på matbuffé, kaffe och tilltugg. Missa inte chansen att lyssna på och ställa frågor direkt till ledningen för bolagen nedan.

Arrangemanget är kostnadsfritt men föranmälan krävs till anmalan@inwestcorp.se eller events@finwire.com senast den 6 mars.

AcuCort

AcuCort, ett projektbolag i P.U.L.S, har utvecklat en lättlöslig film att lägga i munnen vid akuta allergiska tillstånd. Produkten fyller genom sin beredningsform ett stort behov för patienter med sväljsvårigheter, eftersom den avsevärt förenklar sättet att ta läkemedlet. Den aktiva substansen är en välanvänd och väldokumenterad glukokortikoid som verkar antiinflammatoriskt. AcuCort har i en klinisk studie visat att produkten är säker och vältolererad.

www.acucort.com/

Cline Scientific

Cline Scientific fokuserar på Life Science-marknaden med inriktning på förbrukningsprodukter för cellbiologi. Kunderna finns främst inom akademisk forskning och forskning och utveckling på företag. Clines produkter erbjuder stora fördelar för exempelvis stamcellsforskning, cancerforskning/diagnostik och läkemedeltester på celler.

Dagens metoder in vitro kan ej efterlikna den miljö som celler naturligt utsätts för in vivo. In vitro-inducerade cellreaktioner kan därför inte sägas vara representativa av cellreaktioner in vivo. Detta gör det omöjligt att på ett skalbart sätt utveckla och producera stamcellsterapier samt nästa generations cellbaserad diagnostik.

http://www.clinescientific.com/

DexTech

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi främst prostatacancer. DexTech utvecklar läkemedelskandidater baserade på en modifierad kolhydratmolekyl i kombination med verksamma substanser, bland annat generika. Bolaget har en stark klinisk förankring med värdefull specialistkompetens från forskningslaboratorium och tillverkning till klinisk onkologi. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden.

www.dextechmedical.com

Double Bond Pharmaceutical

Double Bond Pharmaceutical är ett läkemedelsbolag som utvecklar målsökande läkemedel baserade på ZIP-deliveryTM teknologin. Företaget riktar in sig på behandlingar av cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar och andra livshotande tillstånd.

http://www.doublebp.com/

Emotra

Emotra AB är ett medicintekniskt utvecklingsföretag som erbjuder sjukvården ett enkelt test för precisionsmätningar av reaktionsmönster i syfte att avslöja risker för självmord.

www.emotra.se

Pharmacolog

Pharmacolog i Uppsala är ett medicintekniskt företag som är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för säker administration av intravenösa läkemedel. Bolagets huvudprodukt, DrugLog, är CE-märkt och möjliggör säker hantering av intravenösa läkemedel genom en patenterad metod som kan kontrollera att ordinerade läkemedel och dess koncentration i samband med beredning och före behandling av patient är korrekt.

http://pharmacolog.se/

ProstaLund

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är ledande inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm®, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring. CoreTherm används idag på sjukhus och läkarmottagningar i Sverige och runt om i världen.

http://www.prostalund.se/

Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation.

I portföljen ingår patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska samt patientnära system för att peri-operativt monitorera den neuromuskulär funktionen hos patienter som undergår djup narkos.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.
Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI).

http://www.senzime.com/

SynAct Pharma

SynAct Pharma har utvecklat en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktas mot akuta försämringar i inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

www.synactpharma.se/

SyntheticMR

SyntheticMR har utvecklat en programvara, SyMRI, som förbättrar och effektiviserar undersökningar med magnetisk resonanstomografi, MR. Programvaran sparar tid och pengar genom att snabba upp arbetsflödet samt skapar bättre beslutsunderlag med hög diagnostisk kvalitet. SyMRI är CE-märkt och därmed godkänd för kliniskt bruk i Europa.

www.syntheticmr.com/