Provide IT erbjuder allmänheten att teckna aktier inför notering på AktieTorget

Provide-IT-Huvudbild-1024x683

 

Provide IT Sweden AB (”Provide IT”) är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget grundades 2012 och sedan start vuxit snabbt och med hög lönsamhet. Omsättningen för det senaste räkenskapsåret, som avslutades den 31 mars 2016, uppgick till 12,5 MSEK med ett rörelseresultat på 5,7 MSEK.

Bolaget arbetar huvudsakligen med s.k. Open Source-platt­formar, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt utan att betala höga användarlicenser till källkodens upphovsman. Användandet av Open Source-plattformar växer snabbt på global basis, vilket även gäller den svenska marknaden.

Provide IT har på relativt kort tid utvecklat ett brett tjänst­eutbud inom ledande Open Source-plattformar som t.ex. WordPress, Joomla, Drupal, Magento och Zend 2 Framework, vilket uppfyller de flesta organisationers digitala behov. Med utgångspunkt från dessa plattformar utvecklar Bolaget skräddarsydda applikationer för webb och mobil till sina kunder.

Provide IT har sedan start lagt stort fokus på att utveckla effektiva verktyg och arbetsprocesser i syfte att uppnå en hög lönsamhet. Det medför att Bolaget kan uppnå väsentli­ga tidsbesparingsvinster i sina utvecklingsprojekt.

Bolaget vill upprätthålla en fortsatt hög tillväxt och avser att kombinera organisk tillväxt med strategiska förvärv. Hit­tills har Bolaget fokuserat på marknaden i Stockholm och Göteborg, där Bolaget har kontor. Bolaget avser att även påbörja marknadsbearbetning av Oslo och Köpenhamn inom de kommande åren. Bolagets målsättning är att upp­nå en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt på minst 20 procent med en rörelsemarginal på minst 35 pro­cent under kommande treårsperiod.

Provide IT genomför nu en publik spridningsemission på 4,5 miljoner kronor, som syftar till att bredda Bolagets aktieägarbas inför en planerad notering på AktieTorget. Det övergripande syftet med noteringen är att förbättra Bola­gets möjligheter till finansiering av framtida förvärv. Bola­get värderas i föreliggande spridningsemission till 36 mil­joner kronor pre-money. Per den 31 mars 2016 uppgick Bolagets kassa uppgick till 5,9 MSEK och det egna kapitalet uppgick till 9,5 MSEK. Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att spridningskravet på 200 aktieägare är uppfyllt samt att emissionen tecknas till minst 2,7 MSEK.

Informationsträffar

18/5 Göteborg | Aktiedagen
Plats och tid: Svenska mässan, Mässans Gata 24, kl. 07:30-20:45
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär påhttp://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenGoteborg/

24/5 Stockholm | Investerarträff
Plats och tid: AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, Stockholm, kl. 12:00-13:15
Arrangör: AktieTorget och SvD Näringsliv
Anmälan: Via mail till inbjudan@aktietorget.se