Provide IT erbjuder allmänheten att teckna aktier inför notering på AktieTorget