Obstecare har avslutat sin företrädesemission

Obstecare----2019-05-15----Emission-avslutad-text

Obstecare har genomfört en företrädesemission om 11,8 MSEK. Emissionen avslutades den den 9 maj 2019 och tecknades till 9,6 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 81 procent. 64 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillför bolaget 9,0 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,6 MSEK.

VD Johan Itzel kommenterar:
”Det känns väldigt bra att vi säkrar finansieringen framöver. Nu lägger vi fokus på att färdigställa och skicka in ansökan om marknadsgodkännande för AFL®-metoden i USA, vilket krävs för att vi ska kunna börja sälja på den amerikanska marknaden”

Bakgrund till emissionen

ObsteCare har tecknat avtal med en distributionspartner för amerikanska och kanadensiska marknaden. För att marknadsföra AFL®-metoden i USA krävs godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food & Drug Administration, FDA. Ansökan om marknadsgodkännande kommer att ske enligt De Novo-processen, vilket innebär en relativt kort handläggningstid hos FDA. En komplett ansökan räknar man med att kunna skicka in till FDA senast i juni månad. FDA bör sedan kunna handlägga ärendet och ge ett godkännande av AFL-metoden för försäljning i USA under hösten 2019.

Motiv till emissionen

Styrelsen i ObsteCare AB har beslutat om en företrädesemission för att finansiera det ovan nämnda samt ansöka om myndighetsgodkännande av Bolagets AFL®-metod och fortsatt expansion i Europa.

Emissionskapitalet skall framförallt användas till:

  • Ansöka om myndighetsgodkännande.
  • Förberedelser för kommersialisering av AFL®-metoden på den amerikanska marknaden.
  • Stärka rörelsekapitalet i bolaget för fortsatt expansion i Europa.

 

Rådgivare till Obstecare

InWest Corporate Finance var projektledare för emissionen och har bistått bolaget med upprättande av memorandum och förberedelse av bolagsformalia. Aktieinvest var emissionsinstitut i samband med emissionen.

Om Obstecare

ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Läs mer om bolaget på www.obstecare.com.