Investerarträff med Nanexa, Redwood Pharma, Provide IT och Cereno Scientific i Göteborg den 11 maj!

Vitsippa

Träffa Nanexa, Redwood Pharma, Provide IT och Cereno Scientific i Göteborg den 11 maj!

Nu bjuder vi in till investerarträff den 11 maj och denna gång gästas vi av fyra bolag: Nanexa, Redwood Pharma, Provide IT och Cereno Scientific.

Presentationerna kommer att hållas mellan kl. 18 – 20.30 på Radisson Blu Hotel, Södra Hamngatan 59-65 i Göteborg (karta). Anmälan sker till info@inwestcorp.se eller per telefon på 0522-184 62. Vänta inte med er anmälan då vi anpassar lokalen efter antalet anmälda. Efter presentationerna serveras lättare förtäring och kaffe/te. Anmälan efter den 10 maj kan inte garanteras förtäring.

Nanexa

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.

Bolaget presenteras av VD David Westberg

Läs mer om bolaget på www.nanexa.com

Läs mer om den pågående företrädesemissionen här.

Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför tanken är att licensavtal därefter skall ingås med större internationellt läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan hjälpa kvinnor med kroniskt torra ögon. Med hjälp av positiva Fas-II data från kvinnor som lider av kroniskt torra ögon kan ögondroppar utvecklas snabbare och med mindre risk än om dessa data inte förelegat.

Bolaget har de globala rättigheterna till IntelliGel®-plattformen, en drug delivery plattform, vilket innebär att ögondropparna ges färre gånger per dag än vad som varit fallet utan plattformen. Idag finns ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär. Den globala marknaden för receptbelagda läkemedel värderas till USD 2 miljarder och bedöms växa till USD 5,5 miljarder 2022.

Bolaget presenteras av VD Martin Vidaeus.

Läs mer om bolaget på http://redwoodpharma.se/

Provide IT

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer till webb och mobil. Bolaget har sedan starten vuxit snabbt, med god lönsamhet. Bolagets finansiella mål är att växa organiskt med en genomsnittlig omsättningstillväxt på 20 procent per år, med en rörelsemarginal på minst 35 procent. Bolaget avser även att växa genom förvärv. Provide IT genomför en nyemission i maj 2016 inför planerad notering på AktieTorget.

Bolaget presenteras av VD Bawan Faraj.

Läs mer om bolaget på www.provideit.se

Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Fördelen med Cerenos läkemedelskandidat, CS1, är en förbättrad balans mellan förebyggande av blodproppar och behandlingsrelaterade blödningsbiverkningar vilket förväntas leda till effektivare behandling. CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Det är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg och har utvecklas med stöd av GU Ventures.

Bolaget presenteras av VD Sten Sörensen

Läs mer om bolaget på www.cerenoscientific.se

Läs mer om den pågående spridningsemissionen här.