Compare-IT:s företrädesemission är avslutad

Compare-IT----2019-07-26----Företrädesemission-fulltecknad-text

Företrädesemissionen i Compare-IT Nordic AB:s tecknades till cirka 8,7 MSEK, inklusive teckningsförbindelser och garanter. 48 procent tecknades direkt och resterande 52 procent tecknades av garanterna. Cirka 26 procent av emissionsvolymen tecknades med företrädesrätt. Compare-IT tillförs därmed cirka 8,0 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.

VD Kerstin Lindkvist Toms kommenterar:
”Vi är mycket glada för den starka tron som finns på bolaget från större, befintliga ägare, som garanterat en stor del av emissionen. En viktig aspekt är att garanterna har ett långsiktigt intresse av bolaget. Vi har även fått in ett par nya, långsiktiga ägare i bolaget. Vi har därmed tagit in tillräckligt med kapital för att kunna fortsätta vår resa och bygga bolaget till nästa nivå” 

Rådgivare

InWest Corporate Finance var projektledare i samband med emissionen.

Om bolaget:

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. CompareIT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it.se