Noteringsemissioner

Tycker du att det är kul att investera i nya bolag på börsen?

Ju fler börsnoteringar desto bättre? Kanske inte, men fler börsbolag leder åtminstone till fler valmöjligheter när det gäller aktieinvesteringar. Många gånger värderas dessutom bolag som börsnoteras med en viss rabatt för att öka sannolikheten för en lyckad introduktion. För investerare som noggrant gör sin hemläxa kan investeringar i börsnoteringar generera en bra avkastning, i synnerhet under perioder av hett börsklimat.

noteringsemissioner

Hur investerar man i ett bolag som ska börsnoteras?

De flesta bolag som står inför en börsnotering genomför samtidigt en nyemission i syfte att ta in fler aktieägare, en så kallad spridningsemission. Det kan också vara så att medlen från nyemissionen behövs för att utveckla bolaget vidare. I synnerhet på mindre börslistor är själva kapitalbehovet i verksamheten ofta grunden till varför en börsnotering genomförs. Det kan till exempel vara en produkt som ska utvecklas eller en ny marknad som ska penetreras.

I samband med börsnoteringar och nyemissioner genomför bolaget oftast en mängd marknadsföringsåtgärder. Bolagets ledning presenterar verksamheten på investerarträffar på olika platser i landet och gör utskick via e-post och tidningar. På AktieTorgets hemsida finns en lista över aktuella nyemissioner med tillhörande informationsmaterial.

Att investera i ett nytt bolag på börsen är enkelt. När du har hittat ett bolag som du vill investera i, kan du oftast ladda ner en teckningssedel på bolagets hemsida eller på AktieTorgets hemsida. Fyll i teckningssedeln och skicka in till den angivna adressen före den sista teckningsdagen. Ofta går det även bra att scanna eller fotografera den signerade teckningssedeln och e-posta den till bolaget eller dess rådgivare. Många nätmäklare, såsom Avanza och Nordnet, erbjuder möjligheten att teckna aktier i nya börsnoteringar direkt via deras hemsidor. Var dock uppmärksam på att investeringar via kapitalförsäkring eller investeringssparkonto normalt kräver att man först anmäler sitt intresse hos sin bank eller nätmäklare.

InWest Corporate Finance sammanför spännande mindre bolag med investerare

Vår roll är att hitta spännande bolag med goda tillväxtmöjligheter och hjälpa dem med noteringsprocessen. Vi hjälper bland annat bolagen att upprätta investeringsmemorandum, att marknadsföra sin nyemission och att hitta sina nya rutiner som börsbolag. Vår roll är även att ge service till investerare i form av utskick av nya erbjudanden och investerarträffar. Sedan ett tiotal år tillbaka arrangerar vi månadsvisa investerarträffar i Göteborg där tre-fyra bolag som är noterade eller är på väg att bli noterade på AktieTorget presenterar sina verksamheter.

Anmäl dig idag till vårt nyhetsbrev och få löpande information om nya erbjudanden och investerarträffar!

InWest Corporate Finance hjälper varje år cirka 5-10 bolag med deras börsnotering på AktieTorget. Vi hjälper även bolag som redan är noterade på AktieTorget att nå ut med information till aktiemarknaden och att genomföra företrädesemissioner. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev där vi kontinuerligt förmedlar relevant information. Du kan även följa oss på Twitter, Facebook eller via vår hemsida där vi lägger ut samma information.

Din epost