Investerare

Är du investerare?

Under de 15 år som vi har varit aktiva har vi fört samman flertalet investerare med omkring 50 bolag inom varierande branscher. Vi kan ofta erbjuda investerare att gå med i så kallade Private Placements, det vill säga tidiga nyemissioner som syftar till att förbereda bolaget inför notering på AktieTorget, i anslutning till en större publik nyemission. Gemensamt för alla företag är att vi ser goda tillväxtmöjligheter hos dem.

Vår roll för dig som investerare är att sammanföra dig med dessa bolag. Det gör vi i form av utskick av erbjudanden via vårt nyhetsbrev och genom att anordna särskilda investerarträffar.

På våra investerarträffar får du möjlighet att träffa företagsledningar på plats, och också möjlighet att ställa frågor direkt till dem. Dessutom är våra investerarträffar helt kostnadsfria.

Vi hjälper helt enkelt företag med potential att hitta sådana som dig. Nedan kan du se ett utdrag av våra tjänster för dig som investerare.

Investerarträffar

Investerarträffar

Varje år arrangerar vi flertalet investerarträffar där vi ger dig som investerare en unik möjlighet att komma i direkt kontakt med spännande, mindre noterade bolag. Läs mer om våra investerarträffar här.

Noteringsemmissioner

Noteringsemissioner

Tycker du att det är kul att investera i nya, spännande bolag? Vi för samman intressanta bolag med sådana som dig – och skapar möjlighet till lyckade affärer för båda. Läs mer om noteringsemissioner här.

Private Placement

Private Placement

Vill du investera i Private Placement? Vi har lång erfarenhet av bolag som genomför tidiga nyemissioner inför en börsnotering. Vi för dig samman med dem. Läs mer om Private Placement här.